Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Линеарна електроника - ЛИНЕ
Назив предмета: Линеарна електроника - ЛИНЕ
Студијски програм: ОАС ЕРИ, ОАС Мех
Наставник: Предраг Б. Петровић, кабинет : 227 , тел: 032/302-748, консултације пон: 12:30-14:30
Сарадник: Михајло Татовић, кабинет : 126 , тел: 032/302-736, консултације среда: 10:00 - 13:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Упознавање са основним карактеристикама појачавача. Упознавање са карактеристикама појачавача са негативном и позитивном повратном спрегом, као и стабилисаних извора напајања. Упознавање са интегрисаним напонским регулаторима.


Исход предмета

Након курса студенти постају упознати са основним карастеристика линеарних електронских кола, негативном повратном спрегом, линеарним осцилаторима, као и линеарним стабилизаторима.


Садржај предмета

Теоријска настава

Дифренцијални појачавачи. Диференцијални појачавачи са БЈТ транзисторима. Дифренцијални појачавачи са активним оптерећењем. Диференцијални појачавачи са ФЕТ тзранзисторима. Офсет напон, офсет струја и струја поларизације. Појачавачи снаге. Биланс снаге у појачавачу. Изобличења сигнала у излазном појачавачком степену. Излазни степен са једним транзистором. Излазни степен са више транзистора. Коефицијен корисног дејства излазног степена. Струјна заштита транзистора у излазном степену. Топлотна заштита трнзистора у излазном степену. Операциони попјачавачи. Идеални оперециони појачавач. Линеарна кола са идеалним операционим појачавачем. Реалан операциони појачавач. Улазни и излазни офсет напон. Улазна струја поларизације и злазна струја офсета. Практични савети за конструкцију појачавача са операционим појачавачима. Негативна повратна спрега. Конфигурације негативне повратне спреге. Реализација кола са негативном повратном спрегом. Осцилатори. Баркхаузенов услов осциловања. Осцилатори са фазним помераје. Осцилатор са Виновим мостом. Колпицов осцилатор. Хатрлејев осцилатор. Осцилатор са кристалом кварца. Пројектовање осцилатора. Једносмерни извори за напајање. Усмерачи. Филтри за усмераче. Стабилизатори напона. Линеарни регулатори. Интегрисани напонски регулатори. Прекидачки регулатори.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: