Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Практикум из основа елетротехнике 2 - ПРОЕ2
Назив предмета: Практикум из основа елетротехнике 2 - ПРОЕ2
Студијски програм: ОАС ЕРИ
Наставник: Милан Плазинић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације среда: 10:00 - 12:00
Сарадник: Ана Плазинић, кабинет : 220 , тел: 032/302-720, консултације среда: 12.00-14.00
Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 5

О предмету​

Циљ предмета 

Практична примена усвојених закона и принципа Основа електротехнике 2.


Исход предмета

Студенти који успешно савладају предвиђено градиво знаће да практично примене основне законе и принципе из области Основа електротехнике 2. Поред тога ће се обучити да користе основне мерне инструменте за мерење електричних величина.


Садржај предмета

Теоријска настава

Примена основних закона и принципа Основа електротехнике 1 Основа електротехнике 2 (Кирхофови закони, прилагођење пријемника на генератор, Тевененова теорема, принцип суперпозиције, прелазни режими у колима која садрже кондензаторе, резонантна и антирезонантна кола, принцип рада трофазног трансформатора и генератора.Практична настава

Аудиторне вежбе прате теоријску наставу.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: