Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Виртуелна инструментација - ВИ
Назив предмета: Виртуелна инструментација - ВИ
Студијски програм: МАС ЕЛ
Наставник: Аленка М. Миловановић, кабинет : 120 , тел: 032/302-739, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Бранко Копривица, кабинет : 120 , тел: 032/302-739, консултације среда: 10:00 - 12:00
Статус предмета: Изборни Број ЕСПБ: 6
Услов: Нема

О предмету​

Циљ предмета 

Упознавање студената са концептом виртуелне инструментације, хардвером и софтвером за њено реализовање и њено функционално коришћење креирањем конкретних лабораторијских вежби са могућношћу даљинског надгледања и управљања.


Исход предмета

После успешно завршеног и положеног курса, студенти ће бити оспособљени да:

- Познају и користе компоненте система за виртуелну инструментацију у системима базираних на мерења помоћу персоналног рачунара

- Користе LabVIEW програмски пакет за контролу, мерење, аквизицију података и њихову обраду

- Омогуће приказивање VI фронт панела на WEB, врше даљински преглед и контролу програма коришћењем LabVIEW програма или WEB претраживача без додатног програмирања.


Садржај предмета

Теоријска настава

Упознавање са виртуелном инструментацијом. Сензори и претварачи. Мерења оријентисана на коришћење PC-а. Упознавање са програмом LabVIEW. Организација LabVIEW софтвера. Елементи програмирања у LabVIEW. Аквизиција података и процесирање сигнала. Креирање и коришћење лабораторије на даљину за експерименте из области електротехнике.

 Практична настава

Реализација конкретних симулација и мерења.

За студенте​

Обавештења


Лабораторијске вежбе: