Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET

Истраживачи


Oснивачи лабораторија и тренутно ангажовани наставници и сарадници:

Др Предраг Петровић, редовни професор

Катедра за општу електротехнику и електронику

- Основи електронике

- Линеарна електроника

- Дигитална електроника

- Енергетска електроника

- Управљање енергетским претварачима

Др Аленка Миловановић, редовни професор

Катедра за општу електротехнику и електронику

- Аутоматско управљање

- Електромагнетика

- Електрична мерења 1,2

- Виртуелна инструментација

- Електрична мерења неелектричних величина

Др Милан Плазинић, ванредни профецор

Катедра за општу електротехнику и електронику

- Основе електротехнике 1, 2

- Теорија електричних кола

- Практикум из Основа електротехнике 2

- Електротермија

- Енергетска ефикасност

Др Бранко Копривица, доцент

Катедра за општу електротехнику и електронику

- Електрична мерења 1,2

- Електромагнетика

- Електрична мерења неелектричних величина

- Виртуелна инструментација

Др Сања Антић, доцент

Kатедра за Општу електротехнику и електронику

- Електромоторни погони

- Аутоматско управљање

- Регулација електромоторних погона

- Дигитални системи управљања

Др Ана Плазинић, доцент

Катедра за општу електротехнику и електронику

- Основе електротехнике 1,2

- Основе телекомуникације

- Теорија електричних кола

- Практикум из Основа електротехнике 2

Михајло Татовић, асистент

Катедра за општу електротехнику и електронику

- Основе електронике

- Линеарна електроника

- Дигитална електроника

- Енергетска електроника

- Програмирање PLC-а