Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Назив предмета: Основе електронике - ОЕ
Студијски програм: ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ, ИАС ТИ
Наставник: Предраг Б. Петровић, кабинет : 227 , тел: 032/302-748, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Михајло Татовић, кабинет : 126 , тел: 032/302-736, консултације среда: 10:00 - 13:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 3:

Снимање карактеристике и примена операционих појачавача


Садржај:

Циљ вежбе је упознавање са најважнијом градивном компонентом сви аналогних кола операционим појачавачем. Симулациом, конструисањем и снимањем одређених карактеристика операционог појачавача студенти ће моћи да упореде и утврде теоријске основе са практичном реализацијом. За снимање и генерисање сигнала потребних за реализацију неких основних конструкција са операционим појачавачима као што су инвертујући и неинвертујуци појачавач, сабирац, одузимач, интегратор, дидференцијтор и филтара неопходно је користити лабораторијску опрему. При извођењу ове вежбе студенти ће користити изворе напајања, дигитални осцилоскоп и генератор функција као и неопходне електронске компоненте и на тај начин стећи практичне вештине које ће им бити корисне у даљем усавршавању и раду.

Материјал за вежбу: