Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Назив предмета: Основе електронике - ОЕ
Студијски програм: ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ, ИАС ТИ
Наставник: Предраг Б. Петровић, кабинет : 227 , тел: 032/302-748, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Михајло Татовић, кабинет : 126 , тел: 032/302-736, консултације среда: 10:00 - 13:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 2:

Снимање карактеристика полупроводничких компоненти и њихова примена - Биполарни транзистори


Садржај:

Биполарни транзистор је откривен 1947. године William Shockley у лабораторији Bell, у масовоној употреби. Назива се биполарни јер струја која протиче кроз компоненту је последица две врсте носиоца наелектрисања(мањинских и већинских носиоца). Транзистор је активна компонента која има широку примену. Спада у групу активних компоненти јер има способност да појача неки сигнал. Да би се биполарни транзистор на прави начин користио битно је познавати његовог рада и битне карактеристике. У овој лабораторијској вежби биће објашњена четири режима рада транзистора, снимање улазне и излазне карактеристика и прорачун битних параметара, а све то у циљу лакшег и бржег усвајања градива из ове области обрађеног на теоријској настави.

Материјал за вежбу: