Катедра за општу електротехнику и електронику

Oвај сајт је један од излазних резултата пројекта SDPKET
Назив предмета: Основе електронике - ОЕ
Студијски програм: ОАС ЕРИ, ОАС Мех, ОАС ИТ, ИАС ТИ
Наставник: Предраг Б. Петровић, кабинет : 227 , тел: 032/302-748, консултације понедељак: 12.30-14.30
Сарадник: Михајло Татовић, кабинет : 126 , тел: 032/302-736, консултације среда: 10:00 - 13:00
Статус предмета: Обавезни Број ЕСПБ: 5

Лабораторијска вежба 1:

1. Снимање карактеристика полупроводничких компоненти и њихова примена - Диоде


Садржај:

Циљ ове лабораторијске вежбе је да студенти сниме основне струјно-напонске карактеристике диоде, односно да се оспособе за примену различитих типова диода. Извођењем вежбом предвиђених активности студенти ће моћи да упореде експерименталне податке са подацима који су излагани на предавањима, као и оних који постоје у каталозима за примењени тип диоде. Кроз употребу различитих лабораторијских мерних инструмената стећиће и потребна практична знања која могу применити и при раду у лабораторијама других предмета на студисјком програму који погађају. Одеђивање струјно-напонске карактеристике биће извршемо коришћењем волтметра и амперметра, а затим употребом сигналног генератора и осцилоскопа. Биће извршена и практична демонстрација примене диоде као једносмерног у колима која су напајана наизменичним извором.

Материјал за вежбу: